2005. gada martā notika 3 teorētiskās lekcijas un semināri par šitake sēņu audzēšanu, iespējamiem kaitēkļiem un visbiežāk sastopamajām slimībām.

 

 Pieredzes apmaiņa notika vairākās zemnieku saimniecībās - Allažos, Laucienā, Rojā u.c.

 Praktiskajās nodarbībās Allažos, J. Laiņa z/s tika sagatavoti šitake sēņu bluķīši – notīrīti no ķērpjiem, nomazgāti inokulēšanai, inokulēti, izsmērēti un novietoti speciāli sagatavotā mežā (iztīrīts pamežs, retināts mežs, kas nodrošina labu ventilāciju, konstantu mitrumu u.t.t.).

 LŠSA asociācija individuāli turpina konsultēt jebkuru šitake sēņu audzēšanas interesentu. Asociācija turpināja apsekot zemnieku saimniecības, kurās 2004. gadā tika izstrādāts projekts par šitake sēņu celmu izvērtēšanu audzēšanai Latvijas klimatiskajos apstākļos. Apsekojot 2004. gada projektā iesaistītās zemnieku saimniecības pārliecinājāmies, ka iegūstot ražas no projektā izmantotajiem celmiem, to likumsakarība saglabājas.

 Galīgo rezutātu izvērtējumu varēs noteikt pēc 2006. gada ražām.
Priekšnosacījumi labām ražām ir nemainīgi:
augstvērtīgās tīrkultūrās un micēlijs;
pareizi audzēšanas apstākļi;
savlaicīgi apkopti bluķīši
Fotogalerija - 2005. gada aktivitātes  
...
Copyright © Latvijas Šitake sēņu audzētāju asociācija