Paskaidrojumi lietotājiem


Programma v.:6.05.13. domāta rastra attēlu, piemēram, fotogrāfiju, apskatei.

Parasti katrs attēls ir pieeejams vismaz trÄ«s dažādās versijās ā€“ parasta, maza un sÄ«ka izmēra. Direktoriju kopskatam izmanto mazos un sÄ«kos attēliņus. Bez Ŕīm trim attēla pamatversijām var bÅ«t piejami vēl labas un ļoti labas kavalitātes attēli, kā arÄ« dotais attēls citos formātos, piemēram, kā vektorgrafika. Par Å”o versiju esamÄ«bu norāda speciālas ikonas (skat. tabulu).

IkonaIkonas nozÄ«me. Sagaidāmais rezultāts, kad uzklikŔķina uz attēliņa

/Mājas lapa. Mājaslapa, kurā iekļauts dotais attēlu albums.
[*]Albuma pamatlapa. Dotā attēlu albuma pamatlapa, kurā var redzēt kādas albumam ir sadaļas.
[..]Vecāku direktorija. Pakāpjas vienu direktoriju augŔup.
/...ApakÅ”direktorijas. Dotajā direktorijā pieejamas apakÅ”direktorijas. UzklikŔķinot uz Å”o attēlu, lapa tiek pavirzÄ«ta tā, lai bÅ«tu redzami piejamo apakÅ”direktoriju nosaukumi
?Lielais meklētājs. Izsauc kopējo dotā servera meklētāju. Iespējams meklēt tekstus ne tikai dotajā fotoalbumā, bet visā serverī (vai arī kur nu dotā fotoalbuma autors uzskata par vajadzīgu). Sākumā tiek meklētas teksti, kas atbilst dotās albuma lappuses virsrakstam.

>>>
<<<
NākoŔā lappuse/IepriekŔējā lappuse. Ja albums tiek skatÄ«ts pa lappusēm, tad pārŔķir nākoÅ”o vai iepriekŔējo lappusi. Ja tiek skatÄ«ti atseviŔķi attēli, tad parāda nākamo vai iepriekŔējo attēlu.
[img + txt]Viss Ŕīs direktorijas kopskats ar attēliem un aprakstiem. Tiks parādÄ«ti visi dotās direktorijas attēli ar nepaplaÅ”inātiem aprakstiem. BÅ«s redzami mazie vai sÄ«kie attēliņi. Tiek uzrādÄ«ts, vai attēls pieejams vēl citos formātos. UzkliŔķinot uz attēla, tiks parādÄ«ta dotā attēla parastā versija.

AtkarÄ«bā no attēlu skaita direktorijā, Å”is skats var bÅ«t diezgan apjomÄ«gs!

[.]Å Ä«s direktorijas kopskats pa lappusēm. Å Ä« ikona ir pieejama tad, kad tiek aplÅ«koti visi dotās direktorijas attēli vienlaicÄ«gi (Viss Ŕīs direktorijas kopskats ar attēliem un aprakstiem). Tiks parādÄ«ta dotās direktorijas attēlu pirmā lappuse. SadalÄ«jumā pa lappusēm bÅ«s redzami tikai aprakstu virsraksti un sÄ«kie attēliņi. UzkliŔķinot uz attēla, tiks parādÄ«ta dotā attēla parastā versija.
[«]Pamatattēls. Attēls ātrai apskatei
Sagatavo lapu izdrukāŔanaiSagatavo lapu izdrukāŔanai.

!Gulenisks skats. Ir pieejams papildus apraksts par doto attēlu. Izsauktā lapa bÅ«s piemērotāka izdrukāŔanai.
!Labāks attēls. Dotajam attēlam ir pieejams liels, vai vienkārÅ”i labāks, attēls, paredzēts aplÅ«koÅ”anai atseviŔķos gadÄ«jumos, vai izdrukai. Attēlam var bÅ«t labāka izŔķirtspēja, vai saspiests ar mazāku kompresiju (*.jpg gadÄ«jumā).
!!Ļoti labs attēls. Dotajam attēlam ir pieejama ļoti kvalitatīva versija, kas izmantojama iespieddarbos. Šādi attēli parasti ir diezgan palieli gan pēc izmēra (> 1000 pikseļiem īsākā mala), gan pēc apjoma (vairāki simti kb).
*Kustīgs attēls. Multiplikācija, kura ietver doto, kā arī var ietvert parējos attēlus dotaja direktorijā. Parasti animēts GIF fails.
[!]Tiek izmantota attēla karte. Attēls papildināts ar apraktiem un norādēm. Pārvieto peles kursoru virs attēla.
Dotais attēls dažādos citos failu formātos. Daži no failiem vēl ir papildus saspiesti (uz to norāda dubultais faila paplaÅ”inājums). Tam ir divi iemesli: 1) lai aizņemtu mazāk vietas; 2) lai apkopotu vairākus failus, jo daži formāti fiziski sastāv no vairākiem failiem.
zipSaspiests fails. (*.7z)
aiAdobe Ilustrator. (*.ai)
aiSaspiests Adobe Ilustrator. (*.ai.7z)
aiSaspiests Adobe Ilustrator. (*.ai.zip)
ogvVideo. (*.avi)
uncompressedBitmap. (*.bmp)
cdrCorelDraw. (*.cdr)
cdrSaspiests CorelDraw. (*.cdr.7z)
cdrSaspiests CorelDraw. (*.cdr.zip)
covSaspiests Arc/Info Coverage (ESRI). (*.cov.7z)
covSaspiests Arc/Info Coverage (ESRI). (*.cov.zip)
dgnSaspiests Microstation. (*.dgn.7z)
dgnSaspiests Microstation. (*.dgn.zip)
dxfSaspiests CAD. (*.dxf.7z)
dxfSaspiests CAD. (*.dxf.zip)
epsSaspiests Encapsulated PostScript. (*.eps.7z)
epsSaspiests Encapsulated PostScript. (*.eps.zip)
GPSGarmin GPS. (*.IMG.exe)
htmlHTML. (*.htm)
htmlHTML. (*.html)
icoWindows Icon file. (*.ico)
KMZKeyhole Markup Language. (*.kml)
KMZKeyhole Markup Language. (*.kmz)
mifSaspiests MapInfo Interchange format. (*.mif.7z)
mifSaspiests MapInfo Interchange format. (*.mif.zip)
ogvVideo. (*.mov)
odgOpenDocument drawing. (*.odg)
odpOpenDocument presentation. (*.odp)
ogvVideo. (*.ogv)
pdfAdobe Acrobat. (*.pdf)
shpSaspiests Arc/Info Shape file (ESRI). (*.shp.zip)
shpSaspiests Arc/Info Shape file (ESRI). (*.shp.7z)
swgScalable Vector Graphic. (*.svg)
swfMacromedia Flash. (*.swf)
sxdOpenOffice drawing. (*.sxd)
tabSaspiests MapInfo Table. (*.tab.7z)
tabSaspiests MapInfo Table. (*.tab.zip)
ogvVideo. (*.webm)
++++Attēla koodinātu fails. (*.wld)
++++Saspiests Attēla koodinātu fails. (*.wld.7z)
++++Saspiests Attēla koodinātu fails. (*.wld.zip)
GIMPGIMP image. (*.xcf)
GIMPSaspiests GIMP image. (*.xcf.7z)
GIMPGIMP image. (*.xcf.bz2)
GIMPSaspiests GIMP image. (*.xcf.zip)
zipSaspiests fails. (*.zip)

LabotLabot. Tiek izsaukta lapa, kurā ir iespējams labot un papildināt aprakstus dotajam attēlam vai direktorijai, kā arÄ« Å”os aprakstus indeksēt.
IndeksiIndeksu veidoÅ”ana. Dotajam attēlu albumam izveido indeksa failus, kas nepiecieÅ”ami meklÄ“Å”anai


v.:6.05.13.